+420 325 643 790 svobodova@notarmestec.cz
Legacy (Inheritance)

Pozůstalost (Dědictví)

Způsob pověřování notářů jako soudních komisařů v řízení o pozůstalostech (dědictví) je v rámci Okresního soudu Nymburk založen na obvodovém systému spojeném s místem trvalého pobytu zůstavitele nebo jiným hlediskem uvedeným v § 88 odst. 1 písm. l) o.s.ř.

Pokud někdo zemře, matrika vystaví úmrtní list a zašle ho příslušnému soudu. Soud, který se takto dozví o úmrtí, zahájí řízení o dědictví. Pozůstalí tedy nemusí soudu podávat žádné návrhy nebo žádosti o zahájení řízení o dědictví, řízení je zahájeno z úřední povinnosti. Soud zároveň k provedení úkonů v tomto řízení pověří notáře jako soudního komisaře.

Zatímco obecně platí, že si pro notářskou službu můžete vybrat „svého“ notáře, v případě řízení o dědictví tomu tak není – notáři v obvodu okresního soudu jsou pověřováni dle předem stanoveného rozvrhu, čímž je zajištěna nestrannost jejich rozhodování.

Dle soudního rozvrhu projednáváme pozůstalosti po zůstavitelích s posledním trvalým pobytem v těchto obcích:
Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Chotěšice, Choťovice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Košík, Křinec, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Podmoky, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Podlužany, Rožďalovice, Sány, Senice, Sloveč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Záhornice, Žehuň, Žitovlice.

Notář je v řízení o dědictví v postavení soudu, každý je tedy povinen poskytnout mu veškerou nutnou součinnost, např. dostavit se na předvolání, odpovědět na dotazy, předložit požadované listiny, při jednání se chovat důstojně k notáři i k ostatním účastníkům řízení apod., přičemž při nesplnění těchto povinností může notář k jejich vynucení nařídit předvedení Policií ČR nebo uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,00 Kč.

NAVŠTIVTE NAŠI NOTÁŘSKOU KANCELÁŘ V MĚSTCI KRÁLOVÉ

Notary office
Notary's seat
Notary office Gate
Notary's seat batch

Kontaktujte nás

Navštiv nás

JUDr. Marcela Svobodová
notářka v Městci Králové
Náměstí Republiky 64
​289 03 Městec Králové

Otevírací doba

pondělí 8.00-11.00 12.00-16.00
úterý 8.00-11.00 12.00-16.00
středa 8.00-11.00 12.00-16.00
čtvrtek 8.00-11.00 12.00-16.00
pátek 8.00-11.00 12.00-15.00

Úřední den v Rožďalovicích: každou lichou středu od 7.30 do 11.30 hodin
ID datové schránky: zb6cbv9
IČ: 16576691